COM4t Nuvu Regular-LT

iš rašto nė velnio neišmesi

(liaudies išmintis)