Janinos juosta

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)

lengvos raidės

FontLab 5

2009

pastraipa