KontrapunktLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

lengvos raidės

FontLab 5

2009

pastraipa