Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

CASCO freaky

0000

pastraipa