Janinos juosta

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)

kurkku

www.roci.lt

2009

pastraipa