COM4t Sans Medium-LT

Išrašė raštelius, kaip bitės korelius

(liaudies išmintis)

tictactoe

2009

pastraipa