KontrapunktLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Yokawerad

www.glukfonts.pl

2012

pastraipa

parsisiųsti