Janinos juosta

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)

kawoszeh

www.glukfonts.pl

2008

pastraipa

parsisiųsti