krikštas

iš rašto nė velnio neišmesi

(liaudies išmintis)

Nikodecs

www.glukfonts.pl

2012

pastraipa

parsisiųsti