KontrapunktLT

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)

Rawengulk Demibold

www.glukfonts.pl

2012

pastraipa

parsisiųsti