Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Resagnicto Italic

www.glukfonts.pl

2010

pastraipa

parsisiųsti