Janinos juosta

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)

Resagokr

www.glukfonts.pl

2012

pastraipa

parsisiųsti