Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Resagokr Bold

www.glukfonts.pl

2012

pastraipa

parsisiųsti