Janinos juosta

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)

Reswysokr

www.glukfonts.pl

2011

pastraipa

parsisiųsti