krikštas

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Spinwerad Bold

www.glukfonts.pl

2009

pastraipa

parsisiųsti