Janinos juosta

iš rašto nė velnio neišmesi

(liaudies išmintis)

Zantroke

www.glukfonts.pl

2011

pastraipa

parsisiųsti