COM4t Sans Medium-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Janinos juosta

nuo austos juostos nulipęs šriftas

2009

pastraipa

parsisiųsti