Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Beijing

2009

pastraipa

parsisiųsti