KontrapunktLT

rašto galo nerasi

(liaudies išmintis)

Citizen

2009

pastraipa

parsisiųsti