KontrapunktLT

Gerai audėjai ir drobė raštais išeina

(liaudies išmintis)

Elektrix

Zuzana Licko

1989

pastraipa

parsisiųsti