bubbleboddyLT fat

iš rašto nė velnio neišmesi

(liaudies išmintis)

Esta

Dino dos Santos

2007

pastraipa

parsisiųsti