Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Fishmonger Light

Tomáš Brousil

2003

pastraipa

parsisiųsti