Dickens McQueen-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Genre Italic

František Štorm

2000

pastraipa

parsisiųsti