COM4t Sans Medium-LT

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)

Giorgio

Schwartzco

2007

pastraipa

parsisiųsti