Moondog ZeroLT Light

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Kaimietis

2005

pastraipa

parsisiųsti