KontrapunktLT

rašto galo nerasi

(liaudies išmintis)

Kaimietis

2005

pastraipa

parsisiųsti