Schlangen schriftas

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Magion

Tomáš Brousil

2004

pastraipa

parsisiųsti