Schlangen schriftas

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Marat Fat

Ludwig Übele

2008

pastraipa

parsisiųsti