COM4t Nuvu Regular-LT

Rankų raštas, kojų paštas

(liaudies išmintis)

Polaris Extra

2005

pastraipa

parsisiųsti