Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

QuaestorSans Bold Italic

Dino dos Santos

2004

pastraipa

parsisiųsti