Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

QuaestorSans

Dino dos Santos

2004

pastraipa

parsisiųsti