bubbleboddyLT fat

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Schneider Light

2005

pastraipa

parsisiųsti