Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

RogersTypewriter LT

Robert Conlon & Mortal Turtle Foundry, 2004

0000

pastraipa

parsisiųsti