COM4t Sans Medium-LT

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)

Synch

Panos Vassiliou

2006

pastraipa

parsisiųsti