krikštas

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Synch

Panos Vassiliou

2006

pastraipa

parsisiųsti