Dickens McQueen-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Steletto

Jonahfonts

2007

pastraipa

parsisiųsti