spirequal Light-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Tautinis

2005

pastraipa

parsisiųsti