KontrapunktLT

Gerai audėjai ir drobė raštais išeina

(liaudies išmintis)

Vox Light

Patrick Griffin, Rebecca Alaccari

2007

pastraipa

parsisiųsti