bubbleboddyLT light

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

ZincSlab

2007

pastraipa

parsisiųsti