COM4t Nuvu Regular-LT

Rankų raštas, kojų paštas

(liaudies išmintis)

PresidentGasLT

Ray Larabie

1997

pastraipa

parsisiųsti