COM4t Sans Medium-LT

Gerai audėjai ir drobė raštais išeina

(liaudies išmintis)

PresidentGasLT

Ray Larabie

1997

pastraipa

parsisiųsti