bubbleboddyLT fat

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

BatmosLT

Buddha Graphix, 1995

0000

pastraipa

parsisiųsti