COM4t Nuvu Regular-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

LaconicLT-Light

Robby Woodard, 2007

0000

pastraipa

parsisiųsti