Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

pironLT

Alexander Nedelev & Veronika Slavova

2010

pastraipa

parsisiųsti