Beautiful LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Venski Sad Two Medium LT

Gophmann Alexandra Leopoldovna

2005

pastraipa

parsisiųsti