Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Alexandria

Richard A. Ware

1986

pastraipa

parsisiųsti