GreyscaleBasic-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

arctic

Henning Hartmut Skibbe

2008

pastraipa

parsisiųsti