KontrapunktLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Battle

2006

pastraipa

parsisiųsti