Beautiful LT

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)

Autorius: Rokas Cicėnas