KontrapunktLT

Gerai audėjai ir drobė raštais išeina

(liaudies išmintis)

Autorius: Rapolas Vosylius