krikštas

Rankų raštas, kojų paštas

(liaudies išmintis)

Autorius: Rapolas Vosylius