krikštas

rašto galo nerasi

(liaudies išmintis)

Autorius: Rapolas Vosylius