Dickens McQueen-LT

Koks kraštas, toks ir raštas

(liaudies išmintis)

Autorius: Rapolas Vosylius