COM4t Nuvu Regular-LT

Gerai audėjai ir drobė raštais išeina

(liaudies išmintis)

Autorius: Grzegorz (gluk)