COM4t Nuvu Regular-LT

Išrašė raštelius, kaip bitės korelius

(liaudies išmintis)