HVD Rawcut-LT

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)