COM4t Nuvu Regular-LT

Rankų raštas, kojų paštas

(liaudies išmintis)